Författarförbundet föreslår regeringen en upphovsrättsreform