Stundent Bay fälldes – läromedelsförfattare får skadestånd