Etikett: utbetalning

2011

Rekordutbetalning från ALIS

Under verksamhetsåret 2010 betalade ALIS ut överstigande 12,2 miljoner kronor till författare, översättare, läromedelsförfattare, journalister och dramatiker vilket är en ökning med 2,5 miljoner kronor från föregående år.

Genom sin rekordutbetalning under 2010 har nu ALIS verkligen börjat leva upp till sin och sina stiftarorganisationers vision om att vara den självklar litterära collecting societyn i Sverige. Om du ännu inte har anslutit dina vidareanvändningsrättigheter till ALIS  kanske det är hög tid att göra det?

Anslut dina/era rättigheter till ALIS

 

 

 

2009

ALIS har betalat ut sju miljoner

Under 2008 har ALIS betalat ut drygt 7 miljoner kronor i upphovsrättsersättning till upphovsmän, översättare och deras arvingar. Stora utbetalningar har skett inom avtalen med Sveriges Radio, Copy-Dan och Nationalencyklopedin samt ALIS enskilda ärenden. Utbetalningar av enskilda ärenden till våra anslutna upphovsmän sker numera kvartalsvis, än som tidigare en gång per halvår.

Om du har ändrat kontonummer samt aktuell momsstatus under den senaste tiden får du gärna meddela ALIS om dina nya uppgifter till ekonomi(at)alis.org. Vi behöver aktuella uppgifter för att kunna betala ut ersättning till betalningsmottagare.

 

2008

ALIS har betalat ut fyra miljoner

Hittills i år har ALIS utbetalat 4 miljoner kronor i upphovsrättsersättning till upphovsmän, översättare och deras arvingar. Utbetalningar av enskilda ärenden till våra anslutna sker numera kvartalsvis, än som tidigare en gång per halvår.

ALIS administrerar även utbetalningar för Nationalencyklopedins texter på nätet, fotokopiering av text för utbildningsändamål inom CopyDan-avtalet, uppläsningar i Sveriges Radio samt ett antal andra litterära avtal inom olika områden.

För att ALIS ska kunna betala ut ersättning behöver vi veta kontonummer samt aktuell momsstatus till betalningsmottagaren. Kontakta ALIS om dina uppgifter ändras, ekonomi(at)alis.org.

2007

Nytt avtal med Nationalencyklopedin

ALIS har tillsammans med Författarförbundet tecknat ett avtal med Nationalencyklopedin (NE) som innebär att ALIS övertar utbetalningen av upphovsrättsersättning till de upphovsmän som bidrar med artiklar i databasen NE.se. Den ersättning som NE betalar för användningen baseras på ett tidigare träffat avtal med Författarförbundet. ALIS övertar nu alltså administrationen av dessa medel. Utbetalning kommer att ske en gång årligen under våren. Första utbetalningen beräknas ske i maj.

2006

Utbetalning av ersättning från ALIS

För att ALIS ska kunna betala ut ersättning till dig som upphovsman/rättighetshavare är det nödvändigt att vi får in upplysningar om kontonummer, momsplikt, självfakturering m.m. Därför uppmanar vi alla anslutna som vet med sig att de inte lämnat de efterfrågade uppgifterna att skriva ut och fylla i denna blankett och skicka den till oss.